خانه / کتاب / علوم آزمایشگاهی (کتاب) / سیتوژنتیک بالینی، کلاسیک و مولکولی

سیتوژنتیک بالینی، کلاسیک و مولکولی

مولفین: دکتر محمدرضا عباسزادگان و سعیده قضایی، فاطمه کیفی، فرزانه میرزایی

کتاب “سیتوژنتیک بالینی، کلاسیک و مولکولی” در پنج فصل و در ۱۴۴ صفحه تنظیم شده است. با توجه به اینکه امروزه بررسیهای ژنتیکی جهت تشخیص بیماریهای ارثی- مادرزادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لذا بر آن شدیم که در این کتاب یکی از تکنیکهای مهم تشخیصهای ژنتیکی را توضیح داده و پیشرفتهای علم سیتوژنتیک مولکولی را بیان نماییم.

جوابی بنویسید