خانه / مقالات پژوهشی / علوم آزمایشگاهی (مقالات پژوهشی) / آلرژی به خربزه (Cucumis melo) و واکنش متقاطع آن با سایر مواد آلرژی زا

آلرژی به خربزه (Cucumis melo) و واکنش متقاطع آن با سایر مواد آلرژی زا

منبع:

مجله علوم پایه پزشکی ایران، جلد ۶، شماره ۴، زمستان ۸۲

نویسنده:

دکتر مجتبی سنکیان، دکتر عبدالرضا وارسته، نفیسه اسمعیل، ملیحه مقدم، دکتر راضیه پیشنماز،

دکتر محمود محمودی

خلاصه

خربزه به عنوان یکی از گیاهان خانواده کوکوربیتاسه از جمله میوه هایی محسوب می گردد که باعث واکنش آلرژیک تیپ یک در برخی از افراد می شود. این واکنش معمولاًً به صورت سندرم دهانی بروز می کند. هدف این مطالعه، علاوه بر اثبات آلرژی زایی خربزه مشهد، شناسایی آلرژی ای پروتئینی آن می باشد. به این منظور از ۳۵ فرد دارای علائم بالینی آلرژی به خربزه (بر اساس پرسشنامه)، تست پریک با سه قسمت: پوست، قسمت خوراکی و بخش رویی خربزه مشهد به عمل آمد. از تمام افراد دارای پریک مثبت ( ۲۱ نفر) و ۱۵ نفر فرد غیر آلرژیک نمونه خون اختصاصی بالایی علیه عصاره خربزه IgE اختصاصی و توتال تمامی سرم ها اندازه گیری گردید. سرم ۱۲ نفر از افرادی که از IgE گرفته شد و سرم افراد حساس به خربزه IgE بر خوردار بودند با روش وسترن بلات با عصاره خربزه مجاور گردید، تا اینکه باند پروتئینی واکنش دهنده با مشخص گردد. ضد عصاره خربزه با عصاره های موز، کیوی و دو گرده سینودون داکتیلون و پوا پراتنیس از آزمون الیزا IgE در مطالعه واکنش متقاطع ممانعتی استفاده گردید. علائم بالینی افرادی که از حساسیت به خربزه رنج می بردند، عبارت بودند از: آلرژی دهانی شامل التهاب و خارش در ناحیه .(%۴/ ۳۸ %)، خارش پوست( ۱۹ %) و مشکلات گوارشی ( ۸ / ۶۱ %) و آبریزش چشمی ( ۱ / ۶۱ %)، آبریزش بینی ( ۹ / اطراف لب، حفره دهانی و حلق ( ۹۲ نفر از ۳۵ فرد مورد آزمون به بخش رویی گوشت خربزه واکنش پوستی مثبت نشان دادند و سرم این افراد در مقایسه با افراد غیر آلرژیک اختصاصی علیه عصاره خربزه داشتند. IgE اختصاصی ضد عصاره خربزه را خنثی نمودند. IgE علاوه بر این عصاره گرده های سینودون و پوا بر خلاف عصاره موز و کیوی به خوبیبالا نشان داد. نتایج بالا نشان IgE در ۸ مورد از ۱۲ مورد افراد دارای IgE ۱۴ واکنش دهنده با / نتایج تست وسترن بلات باند پروتئینی ۴ است. از آنجایی که آلرژن IgE می دهد میوه خربزه بیشتر با علائم آلرژی دهانی در افراد آلرژیک ایجاد ناراحتی می نماید و این علایم وابسته به ۱۴ کیلودالتون داشته و علائم بالینی بیشتر از نوع آلرژی دهانی می باشد و عصاره گرده گیاهی واکنش دهی سرم / واکنش دهنده وزن مولکولی ۴ افراد آلرژیک با عصاره خربزه را خنثی نموده است. به نظر می رسد که آلرژن های عمده این میوه ماهیت پروفیلین داشته باشد.

کلیدواژه‏‌ها: گروه­ درمانی، درمان فردی، روش­های شکل‌دهی روانی گفتار، انتقال

جوابی بنویسید