مدیریت زمان

منبع:

وب سایت مصطفی جهانگیر، فروردین ۹۳

نویسنده:

مصطفی جهانگیر

اسلاید مدیریت زمان که در مهرماه ۱۳۹۲ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای اساتید و کارکنان ارائه شده است. این اسلاید همچنین برای کارکنان شرکت تجارت بین الملل آریان کالا در تیرماه ۱۳۹۲ ارائه شده است.

جوابی بنویسید