خانه / مقالات پژوهشی / گفتار درمانی (مقالات پژوهشی)

گفتار درمانی (مقالات پژوهشی)

نقش گروه‌درمانی در تسهیل انتقال روانی گفتار کودکان لکنتی به محیط زندگی

دانلود مقاله منبع: مجله اختلالات گفتار و زبان، مجله شماره چهار، بهار ۹۳ نویسنده: لعیا غلامی تهرانی۱، سحرسادات موسوی قمی۱*، سیدمحمد هاشمی مدنی۲، عباس اردکانیان۲ ۱٫ گروه گفتاردرمانی، مرکز آموزشعالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران ۲٫ گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاداسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران * نویسنده مسئول: تلفن: ۰۹۱۳۲۴۷۰۷۲۴، پست الکترونیکی:s_moosavi65@yahoo.com چکیده هدف: یکی از روش‌های مرسوم درمان لکنت، ... ادامه مطلب »

تأثیر تمرینات دهانی- حرکتی در بهبود مشکلات بلع افراد دیزارتریک بزرگسال

دانلود مقاله منبع: مجله اختلالات گفتار و زبان، مجله شماره چهار، بهار ۹۳ نویسنده: علی‎اصغر صباغی۱*، زهرا آقارسولی۲ ۱٫ گروه گفتاردرمانی، مرکز آموزشعالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران ۲٫ گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران * نویسنده مسئول: تلفن: ۰۹۱۲۵۰۹۹۲۸۴، پست الکترونیکی:sabaghi.alia@gmail.co چکیده هدف: دیزآرتری مشکل گفتاری است که میتواند بهعلل برخی از اختلالات مغزی، همانند سکته، ... ادامه مطلب »

تحلیل کیفی گفتار کودکان کاشت‌حلزون‌شده ۶-۴ ساله و مقایسه آن با همسالان عادی و کم‌شنوایان دارای سمعک

دانلود مقاله منبع: مجله اختلالات گفتار و زبان، مجله شماره چهار، بهار ۹۳ نویسنده: حمیدرضا روحی۱، سیده فاطمه محمدی۱*، طاهره سیما شیرازی۲، طلیعه ظریفیان۲، زهرا قریشی٢ ۱٫ گروه گفتاردرمانی، مرکز آموزشعالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران ۲٫ گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران * نویسنده مسئول: تلفن:۵۰۹۱۱۶۰ -۰۵۱۱، پست الکترونیکی: Sfateme.mohammadi@yahoo.com چکیده هدف: با توجه به اهمیت ... ادامه مطلب »

اندازه‌گیری مدت زمان پاسخ به محرکات شنیداری در سطح هجا

دانلود مقاله منبع: مجله اختلالات گفتار و زبان، مجله شماره چهار، بهار ۹۳ نویسنده: حمیدرضا روحی۱*، سیده فاطمه محمدی۱، سید احمدرضا خاتون آبادی ۲ ۱٫ گروه گفتاردرمانی، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران ۲٫ گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران * نویسنده مسئول: تلفن: ۵۰۹۱۱۶۰-۰۵۱۱، پست الکترونیکی: hamidreza.rouhi@yahoo.com چکیده هدف: با توجه به ... ادامه مطلب »

مقایسه مکالمه، بازی آزاد و داستان‌گویی به‌عنوان شیوه‌های نمونه‌گیری زبانی در پسران طبیعی فارسی زبان

دانلود مقاله منبع: مجله اختلالات گفتار و زبان، مجله شماره چهار، بهار ۹۳ نویسنده: سکینه رحیمی مهر١*، مجید زنجانی٢ ۱٫ گروه گفتاردرمانی، مرکز آموزشعالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران ۲٫ گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، زنجان، ایران * نویسنده مسئول: تلفن:۵۰۹۱۱۶۰ -۰۵۱۱، پست الکترونیکی: s.rahimimehr@yahoo.com چکیده هدف: نمونه زبانی خودانگیخته بخش مهمی از پروتکل ارزیابی زبان را شامل می‌شود، یک نمونه ... ادامه مطلب »

بررسی خطاهای املانویسی دانش‌آموزان مبتلا به افت شنوایی پایه دوم و سوم دبستان شهر اهواز

دانلود مقاله منبع: مجله اختلالات گفتار و زبان، مجله شماره چهار، بهار ۹۳ نویسنده: فاطمه حسناتی ۱*، سمیرا خان احمدی۲، معصومه اشرف خراز۲، ترلان جهانگیری۲ ۱٫ گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران ۲٫ گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده توانبخشی، گروه گفتاردرمانی * نویسنده مسئول: تلفن: ۰۹۱۷۱۹۰۲۰۸۳، پست الکترونیکی: fatemeh_hasanati@yahoo.com چکیده هدف: املانویسی یکی ... ادامه مطلب »

نوروفیزیولوژی تنفس در کودکان فلج مغزی اسپاستیک

دانلود مقاله منبع: مجله اختلالات گفتار و زبان، مجله شماره چهار، بهار ۹۳ نویسنده: فاطمه شیبانی۱*، علیرضا غفرانی۲، فاطمه حسناتی۱ ۱٫ گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران ۲٫ گروه گفتاردرمانی، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران * نویسنده مسئول: تلفن: ۲۲۱۸۰۰۴۳-۰۲۱، پست الکترونیکی: gsheibani@yahoo.com چکیده شایع‌‌ترین اختلال گفتاری در فلج مغزی دیس آرتری است و ... ادامه مطلب »

تاثیر درمان مبتنی‌بر تولید آواهای گفتاری بر بیمار کنش‌پریش شدید با آسیب مغزی نیمکره‌ی چپ

دانلود مقاله منبع: مجله اختلالات گفتار و زبان، مجله شماره سه، آذر ۹۲ نویسنده: فریبا یادگاری۱، آرزو آقاجانی۲*، الهام اصل شیرین۲، فاطمه سادات حسینی بهارانچی۳ ۱٫ گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران ۲٫ گروه گفتاردرمانی، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران ۳٫ موسسه آموزش عالی ایوانکی، گروه ریاضی و آمار، تهران، ایران * نویسنده مسئول: ... ادامه مطلب »

تاثیر روش آموزش متن بر کنش‎پریشی افراد بزرگسال با آسیب نیمکره چپ

دانلود مقاله منبع: مجله اختلالات گفتار و زبان، مجله شماره سه، آذر ۹۲ نویسنده: فریبا یادگاری۱، الهام اصل شیرین۲*، آرزو آقا‎جانی۲، مجتبی مشکات۳، فاطمه حسینی بهارانچی۴ ۱٫ گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران ۲٫ گروه گفتاردرمانی، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران ۳٫ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه پزشکی، مشهد، ایران ۴٫ موسسه آموزش ... ادامه مطلب »

بررسی شیوه‎‌های درمانی در افراد مبتلا به اختلال صوت ناشی از فلجی یک‎‌طرفه‌ی چین‌های صوتی

دانلود مقاله منبع: مجله اختلالات گفتار و زبان، مجله شماره سه، آذر ۹۲ نویسنده: امین پیران۱، حمیدرضا روحی۲*، سیده فاطمه محمدی۲، مجتبی تجدد۱، حمید طهماسیان۱ ۱٫ گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ۲٫ گروه گفتاردرمانی، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران * نویسنده مسئول: تلفن: ۵۰۹۱۱۶۰-۰۵۱۱، پست الکترونیکی: hamidreza.rouhi@yahoo.com چکیده هدف: هدف از ... ادامه مطلب »